kaib.agh.edu.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Uwaga
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View Privacy Policy

Strona Główna \ Katedra

O Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej

Drukuj

Strona ta jest poświęcona wszystkim zainteresowanym KAiIB AGH. Są tu informacje na temat samej katedry i jej pracowników.

Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Wydziału EAIiIB Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, należy do największych w kraju uniwersyteckich jednostek dydaktyczno-naukowych (90 osób) zajmujących się dziedziną automatyki, robotyki, biocybernetyki i bioinżynierii, informatyki stosowanej i nauk systemowych. Katedra prowadzi na dwóch stopniach, dwa kierunki nauczania: Automatyka i Robotyka (stacjonarny i niestacjonarny) z 2-ma specjalnościami: Komputerowe Systemu Sterowania i Informatyka w Sterowaniu i Zarządzaniu, oraz kierunek Inżynieria Biomedyczna. W Katedrze prowadzone są też Studia Podyplomowe: Komputerowe Systemy Sterowania i Sterowanie Cyfrowe oraz Informatyka w Zarządzaniu. 

Dorobek naukowy Katedry Automatyki obejmuje zarówno rozwój badań teoretycznych (teoria przetwarzania sygnałów, teoria sterowania i optymalizacji) jak i aplikacyjnych z zakresu automatyzacji procesów przemysłowych, specjalizowanej aparatury mikroprocesorowej automatyki, zastosowań informatyki w medycynie, inżynierii biomedycznej i w systemach wizyjnych, zastosowań informatyki w sterowaniu i zarządzaniu procesami produkcyjnymi. W Katedrze były realizowane i są realizowane programy badawcze i dydaktyczne krajowe i zagraniczne (ATLANTIS, TEMPUS, COST, ERASMUS, ESPRIT II, KIC). Katedra utrzymuje bliskie kontakty i współpracuje z instytucjami naukowymi i innymi politechnikami w kraju oraz z uniwersytetami zagranicznymi w Anglii, Francji, Danii, Belgii, Hiszpanii i USA. Powierzchnia laboratoryjna Katedry sięga około 1500 m2 i obejmuje 28 pomieszczeń laboratoryjnych. Zawierają one unikalne stanowiska badawczo-dydaktyczne (układy automatyki, stanowiska aparatury medycznej, przetwarzania obrazów, komputerowe sterowanie procesem destylacji, robotyki i fotowoltaiki, dyskretnych taśmowych procesów produkcyjnych oraz laboratoria informatyczne. Katedra AiIB skupia w 6 Laboratoriach (Zespołach) kadrę specjalistów - w tym 17 samodzielnych pracowników naukowych, 36 osób ze stopniem doktora i 22 asystentów. Pracownicy są członkami PAN, PAU, KRASP, Centralnej Komisji dsSiTN, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wielu organizacji międzynarodowych. Dorobek publikacyjny obejmuje rokrocznie około 250 pozycji.

W wyniku ostatniej akredytacji kierunku Automatyka i Robotyka przez Państwową Komisję Akredytacyjną w roku 2007, kierunek ten uzyskał najwyższą ocenę z wyróżnieniem.

Kierownikiem Katedry jest prof. Marek Gorgoń

Zastępca Kierownika jest prof. Witold Byrski

KATEDRA AUTOMATYKI PRZEZ DZIESIĄTKI LAT BYŁA INKUBATOREM NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH SKŁADNIKÓW WYDZIAŁU „ELEKTRYCZNEGO” AGH i NADAL STANOWI 
WAŻNY CZYNNIK JEGO DALSZEGO ROZWOJU

Certyfikat Jakości Kształcenia